Διαμονή
Best Price Guarantee
 • Max. Capacity: μέχρι 2 άτομα
 • Location: 1ος όροφος
 • Exterior: 2 μπαλκόνια
 • View: Μερική θέα θάλασσας
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
emotion suite Up to 2 Persons
 • Max. Capacity: μέχρι 2 άτομα
 • Location: 1ος όροφος
 • Exterior: 2 Μπαλκόνια
 • View: Μερική θέα θάλασσας
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
sensation suite Up to 2 Persons
 • Max. Capacity: μέχρι 3 άτομα
 • Location: 1ος όροφος
 • Exterior: 2 μπαλκόνια
 • View: Μερική θέα θάλασσας
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
passion suite Up to 3 Persons
 • Max. Capacity: μέχρι 3 άτομα
 • Location: 1ος όροφος
 • Exterior: 2 Μπαλκόνια
 • View: Μερική θέα θάλασσας
 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
temptation suite Up to 3 Persons